Bao Long Insurance Loading...
Trang chủ

Thông điệp Ban lãnh đạo

Message BG

Năm 2022, với thông điệp “Vững Tiến Tương Lai”, Bảo Long muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ và sẵn sàng bước vào chặng đường mới tiếp theo với những giá trị tốt đẹp hơn. Bên cạnh nỗ lực đảm bảo hiệu quả kinh doanh Bảo Long đã chủ động nắm bắt mọi cơ hội phục hồi của thị trường để đáp ứng linh hoạt, liên tục cải tiến sản phẩm, dịch vụ.

Với những nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển để trở thành một trong những Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín hàng đầu tại Việt Nam.Tổng Công ty Cổ phần Bảo Long đã vinh dự nhận được giải thưởng: Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2022; Thương Hiệu Mạnh Asean 2022; Tổ chức Bảo Hiểm Có Uy Tín Trong Lĩnh Vực Hàng Hải 2022. Từ đó, khẳng định chất lượng, uy tín và sức mạnh của một thương hiệu Việt trên thị trường trong năm qua.

ÔNG NGUYỄN THÀNH LONG

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Xem thêm xem thêm
Quote

CÁC CON SỐ nổi bật

circle

DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM

1.608 Tỷ đồng
circle

VỐN CHỦ SỞ HỮU

748 Tỷ đồng
circle

TỔNG TÀI SẢN

2.523 Tỷ đồng
circle

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

110 Tỷ đồng
Xem thêm xem thêm

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Giai đoạn chiến lược 5 năm 2023 - 2027, Bảo Long đặt ra ba ưu tiên chiến lược bao gồm:

Công nghệ hóa

Năng lực hoạt động

Văn hóa & thương hiệu

Năm 2023 là năm bản lề để triển khai các giải pháp kinh doanh theo các ưu tiên này. Tùy từng nhóm giải pháp, kế hoạch hành động sẽ được triển khai một cách linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng của hệ thống, phù hợp với diễn biến của thị trường.

PHÁT TRIỂN bền vững

Nhận biết được tầm quan trọng của Quản trị Doanh nghiệp, Bảo Long luôn rà soát, điều chỉnh các mô hình và chiến lược kinh doanh dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, tiếp cận các chuẩn mực Quốc tế để kiện toàn bộ máy hoạt động, đảm bảo tính minh bạch trong việc quản lý, điều hành, phân cấp, ủy quyền và các nguyên tắc về kiểm tra, kiểm soát,… từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Song song đó, Bảo Long cũng đã ban hành một hệ thống các quy chế, quy định nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống. 

Xem thêm xem thêm